• English

Jak zmienić zakres obowiązków pracownika ?

 
Jeżeli katalog obowiązków został określony w umowie o pracę, jego zmiana wymaga wypowiedzenia albo porozumienia zmieniającego. Gdy umowa o pracę określa tylko rodzaj pracy, zmiana zakresu obowiązków może nastąpić w drodze ustnego lub pisemnego polecenia pracodawcy, pod warunkiem, że nowe obowiązki mieszczą się w rodzaju pracy określonego w umowie.
 
Zgodnie z treścią art. 29 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, umowa o pracę musi określać rodzaj pracy. Rodzaj pracy może zostać określony w sposób ogólny – poprzez wskazanie stanowiska pracy, albo w sposób szczegółowy – poprzez wyliczenie konkretnych obowiązków. Decyzja w jaki sposób wskazać w umowie rodzaj pracy, należy do pracodawcy.

 

Zamieszczenie w umowie o pracę katalogu czynności, które pracownik ma obowiązek realizować, jest jednak rozwiązaniem niepraktycznym. Zamieszczenie katalogu obowiązków pracownika w treści umowy o pracę powoduje, że staje się on istotnym warunkiem zatrudnienia. W konsekwencji, każda modyfikacja katalogu obowiązków pracownika wymagać będzie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego

 

Lepszym rozwiązaniem jest więc wskazanie w umowie o pracę rodzaju pracy w sposób ogólny. W ramach tego rodzaju pracy, pracodawca może konkretyzować obowiązki w drodze samego polecenia. Polecenie może mieć formę ustna lub pisemną. W takiej sytuacji, aby zmienić zakres obowiązków pracownika, nie jest konieczne porozumienie ani wypowiedzenia zmieniające, pod warunkiem, że obowiązki te mieszczą się w granicach rodzaju pracy określonego w umowie (wyrok SN z 2.10.2008 r. I PK 73/08, z dnia z 26.2.2003 r., I PK 149/02).

 

radca prawny Anna Daszczyńska-Ciborowska

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.