• English

Możliwość przeniesienia na spółkę wydzieloną składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Przepisy Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności przepis art. 529 pkt. 4 k.s.h., nie różnicują rodzajów składników majątkowych, które mogą zostać przeniesione na spółkę wydzieloną. Z literalnej wykładni rzeczonego przepisu wynika zatem, iż dopuszczalne jest również przeniesienie w wyniku podziału składników majątku spółki dzielonej niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prawidłowość powyższego rozumowania potwierdza m. in. treść art. 117 § 1 Ordynacji podatkowej pośrednio dopuszczający możliwość podziału spółki, w wyniku którego przeniesiony zostanie majątek spółki niestanowiący zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

radca prawny Jakub Ciborowski

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.