• English

Przychody z odsetek jako uzyskiwane z działalności gospodarczej

Czy wspólnicy spółki będą mogli osiągane przychody z odsetek kwalifikować jako uzyskiwane z działalności gospodarczej w przypadku nabycia za te środki udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w przypadku pożyczenia uzyskanych środki innej spółce i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z odsetek?

Co do zasady dla pożyczkodawcy, udzielającego prywatnie pożyczki, odsetki od udzielonej pożyczki pozostają przychodem z kapitałów pieniężnych, podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Jak podkreślono jednak w interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. ITPB4/4511-498/15/JG: „Z treści przepisów wynika, że odsetki od pożyczek zaliczane są do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Wyjątek stanowi tylko taka sytuacja, w której udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, a czynności te stanowią realizację przedmiotu działalności. Przychody (dochody) uzyskane z tego tytułu nie podlegają wówczas opodatkowaniu na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W konsekwencji sytuacji, gdy pożyczkodawca udziela pożyczki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, prowadzonej w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły, przychód z pożyczki stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, aby przychód ten zaliczek do przychodu z działalności należałoby zaprezentować stan faktyczny umożliwiający uznanie, że pożyczki miały charakter działalności, np. stała umowa ramowa, wielość transakcji, ewentualna zmiana przedmiotu działalności na związany z pożyczkami itp.

 

radca prawny Jakub Ciborowski

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.