• English

Specjalizacja

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, proponujemy im indywidualne rozwiązania. Poniżej wymienione specjalizacje to wiodące dziedziny prawa, w których mamy szczególnie bogate doświadczenie.

 

 Prawo pracy

- prowadzenie sporów sądowych przed sądami pracy
- sporządzanie pism procesowych (w tym pozwów, apelacji, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na apelację)

- przygotowywanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
- przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS itp.
- doradztwo w zakresie problematyki zwolnień grupowych, sporów zbiorowych, pracy tymczasowej
- doradztwo dotyczące podatkowych aspektów zatrudnienia
- prowadzenie audytu akt osobowych
- bieżące doradztwo dla przedsiębiorców w sprawach pracowniczych

 

Prawo cywilne i rodzinne

- prowadzenie sporów przede wszystkim związanych z roszczeniami wynikającymi z umów o roboty budowlane  oraz związanych z dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń majątkowych
- przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez przedsiębiorców
- doradztwo w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami (księgi wieczyste i hipoteki)
- doradztwo i prowadzenie postępowań w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, opieki rodzicielskiej

 

Windykacja należności

- prowadzimy windykację należności w postępowaniach sądowych w tym w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

 

Prawo spółek handlowych

- doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
- prowadzenie postępowań w sprawie wpisu do właściwych rejestrów (w tym do KRS-u), uprzednio przygotowując projekty stosownych aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów
- bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa korporacyjnego
- przygotowywanie dokumentów korporacyjnych takich jak umowy spółki, statuty, uchwały
- opiniowanie umów handlowych
- doradztwo w zakresie przekształceń spółek prawa handlowego
- reprezentacja wobec kontrahentów, wierzycieli, dłużników
- prowadzenie postępowania w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, likwidacji  i wykreślenia z rejestru

 

Prawo zamówień publicznych

- przygotowywanie odwołań oraz reprezentowanie wykonawców przed KIO
- optymalizacja ryzyka kontraktowego (zgłaszanie uwag do wzorców umów, raportowanie uchybień zamawiających)

 

Prawo administracyjne

- obsługa procesu inwestycji budowlanej (reprezentacja w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie)
- sprawy z zakresu kartografii i geodezji (podział i łączenie nieruchomości, procedura scalenia gruntów)

- reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

 

Prawo podatkowe

- prowadzenie sporów z organami podatkowymi
- prowadzenie spraw sądowoadministracyjnych związanych z interpretacjami podatkowymi oraz sporami w zakresie VAT, PIT, CIT, oraz PCC
- przygotowywanie opinii prawnych (również interdyscyplinarnych, z pogranicza prawa podatkowego, cywilnego oraz handlowego),
- optymalizacja podatkowa

 

Prawo karne

- zastępowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
- obrona w sprawach o wykroczenia karnoskarbowe

 

Zastępstwo procesowe

- reprezentacja w sprawach sądowych na wszystkich ich etapach, w tym także przed Sądem Najwyższym; w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, sądowoadministracyjnych we wszystkich instancjach 

 

Prawniczy język angielski

- przygotowywanie od podstaw umów handlowych, ugód sądowych czy też uchwał organów spółek w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język angielski
- tłumaczenie umów handlowych z języka angielskiego, wraz z ich jednoczesną modyfikacją w celu dostosowania do polskiego porządku prawnego
- prowadzenie rozmów i negocjacji z anglojęzycznymi klientami korporacyjnymi i indywidualnymi

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.