• English

Czy prowadzenie kantoru internetowego jest działalnością kantorową i  czy wymaga wpisu do rejestru?

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, dalej: prawo dewizowe), działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Zgodnie natomiast z treścią art. 11 ust. 1 prawa dewizowego, działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Art. 2 ust. 1 pkt 8 prawa dewizowego stanowi zaś, iż wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa. Z kolei w myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 prawa dewizowego, zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy. Art. 2 ust. 1 pkt 10 prawa dewizowego stanowi zaś, że walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR). W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12, dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.

 

Zatem, w świetle wyżej wymienionych regulacji uzasadniony jest wniosek, iż działalność kantorowa nie obejmuje kupna i sprzedaży walut w sposób bezgotówkowy. Działalność kantorowa obejmuje bowiem wyłącznie (oprócz kupna i sprzedaży dewiz) kupno i sprzedaż walut obcych w formie banknotów i monet, czyli w gotówce.

W konsekwencji, prowadzenie kantoru internetowego, który zajmuje się wymianą waluty w sposób bezgotówkowy, nie jest działalnością kantorową i nie wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Jest to odrębna od działalności kantorowej działalność gospodarcza, która nie podlega przepisom prawa dewizowego dotyczącym działalności kantorowej.

 

radca prawny Anna Daszczyńska-Ciborowska

Ta witryna używa plików cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
, chcę dowiedzieć się więcej.